+48 603 635118 | PON - PT  8:00 - 18:00
laktacja.PNG
patronaz.PNG
shantala.PNG
nbas.PNG
previous arrow
next arrow

 

    AGNIESZKA TOKARZ  
       
    położna
neurologopeda kliniczny
Certyfikowany Doradca Laktacyjny

 
 
 

Jestem położną, Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym i neurologopedą klinicznym. W swojej pracy koncentruję się na wspomaganiu rozwoju niemowląt i małych dzieci, również tych z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych np. wcześniaków. Specjalizuję się we wczesnej interwencji logopedycznej. Towarzyszę dzieciom i ich rodzicom w problemach laktacyjnych, trudnościach w karmieniu oraz rozwoju mowy i komunikacji w przebiegu różnych schorzeń.

Na co dzień jestem położną środowiskowo – rodzinną (POZ) w Przychodni Lekarskiej Panaceum w Świdnicy k/ Zielonej Góry. Ponadto prowadzę prywatny gabinet terapeutyczny, gdzie konsultuję dzieci, wymagające kompleksowej pomocy zarówno położnej – Doradcy Laktacyjnego, jak i neurologopedy. Swoją pracą wspieram również dzieci w Prywatnym Żłobku „Akuku” w Zielonej Górze/ Łężycy.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując 12 lat jako położna i Doradca Laktacyjny na Klinicznym Oddziale Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz jako logopeda w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji ATOS. Współtworzyłam również Regionalny Banku Mleka w Zielonej Górze. Moją pasją jest edukacja zdrowotna. Współpracuję z Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie, gdzie jako wykładowca dzielę się wiedzą i doświadczeniem w zakresie pomocy laktacyjnej i wczesnej interwencji logopedycznej.

 


 

    AGNIESZKA TOKARZ  
       
    położna
neurologopeda kliniczny
Certyfikowany Doradca Laktacyjny

 
 
 

Jestem położną, Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym i neurologopedą klinicznym. W swojej pracy koncentruję się na wspomaganiu rozwoju niemowląt i małych dzieci, również tych z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych np. wcześniaków. Specjalizuję się we wczesnej interwencji logopedycznej. Towarzyszę dzieciom i ich rodzicom w problemach laktacyjnych, trudnościach w karmieniu oraz rozwoju mowy i komunikacji w przebiegu różnych schorzeń.

Na co dzień jestem położną środowiskowo – rodzinną (POZ) w Przychodni Lekarskiej Panaceum w Świdnicy k/ Zielonej Góry. Ponadto prowadzę prywatny gabinet terapeutyczny, gdzie konsultuję dzieci, wymagające kompleksowej pomocy zarówno położnej – Doradcy Laktacyjnego, jak i neurologopedy. Swoją pracą wspieram również dzieci w Prywatnym Żłobku „Akuku” w Zielonej Górze/ Łężycy.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując 12 lat jako położna i Doradca Laktacyjny na Klinicznym Oddziale Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz jako logopeda w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji ATOS. Współtworzyłam również Regionalny Banku Mleka w Zielonej Górze. Moją pasją jest edukacja zdrowotna. Współpracuję z Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie, gdzie jako wykładowca dzielę się wiedzą i doświadczeniem w zakresie pomocy laktacyjnej i wczesnej interwencji logopedycznej.

 

WYKSZTAŁCENIE

• Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA

• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – LOGOPEDIA KLINICZNA

• Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - POŁOŻNICTWO

 

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA

PORADNICTWO LAKTACYJNE

• Problemy w laktacji - kurs dla kandydatów na doradców laktacyjnych - uzyskany tytuł: Certyfikowany Doradca Laktacyjny (579/2016), Centrum Nauki o Laktacji, Warszawa 2016;

• Profesjonalna opieka nad matką i dzieckiem po porodzie – kurs dokształcający, Fundacja Rodzic po Ludzku, Warszawa 2016;

• Zaburzenia regulacji: uporczywy płacz, problemy z karmieniem, zaburzenia snu. Jak pracować z rodzicami niemowląt, , dr S. Nantke, Fundacja Promyk Słońca Wrocław 2021;

 

DIAGNOZA - UPRAWNIENIA

• Neonatal Behaviour Assestment Scale – NBAS, Harvard Medical School Teaching Hospital, Boston Children’s Hospital, Fundacja NABS, Zielona Góra/ Warszawa 2022;

• Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, dr S. Nantke, Wrocław 2021;

 

SZKOŁA KRAKOWSKA – CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ

• Terapia neurobiologiczna dla początkujących, prof. dr hab. J. Cieszyńska- Rożek, Kraków 2023;

• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®, dr hab. prof. UP Z. Zdzisława – Popek, Kraków 2021;

• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, dr hab. prof. UP Z. Zdzisława – Popek, Kraków 2021;

• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, dr hab. prof. UP M. Korendo, Warszawa 2023;

• Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, dr hab. prof. UP M. Korendo, dr K. Sedivy – Mączka, Kraków 2023;

• Metody badania zagrożenia dysleksją, dr hab. prof. UP M. Korendo, Warszawa 2023;

 

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

• Ocena Funkcjonalna traktu ustno – twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie, mgr E.Mendela - Kwoczek, Zielona Góra 2023;

• Zależność struktury i funkcji w terapii logopedycznej, dr M.Czajkowska, mgr M. Klimaszewska, Kraków 2023;

• Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii (podejście ETT – HNO), dr M. Brychcy, Katowice 2023;

• Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów, prof. dr hab. D. Pluta – Wojciechowska, Zielona Góra 2023;

• Logorytmika – ruch, słuch, słowo, mgr E. Bombol, Wrocław 2023;

• Warsztat wywoływania głosek w ujęciu motorycznym, mgr E. Grzelak, Poznań 2022;

• Oddychanie, dr M. Rządzka, Zielona Góra 2022;

• Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością – poziom I, mgr M. Jerzyk, Poznań 2022;

• Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii, dr A. Pękacka – Egli, Kraków 2022;

• Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mgr M. Przeździęk, Warszawa 2021;

• Stymulacja traktu ustno – twarzowego, mgr M. Gawryl, Poznań 2021;

• MAKATON. Program Rozwoju Komunikacji, dr B. Kaczmarek, Poznań 2021;

• Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez sondę lub PEG. Jak rozwijać umiejętność jedzenia doustnego u dzieci karmionych alternatywnie, mgr M. Przeździęk, Warszawa 2020;

• Trening karmienia logopedycznego od podstaw, mgr Aleksandra Kaczyńska, Instytut Edukacji Logopedycznej 2020;

• Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej – stopień I, dr A. Porożych, Wrocław 2020;

• Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne, mgr Agata Gładowicz – Bojarska, Instytut Edukacji Logopedycznej 2020;

• Od jedzenia do mówienia. Od niemowlaka do przedszkolaka -– pozycjonowanie dzieci z trudnościami w procesie karmienia, dr M. Machoś, dr M. Czajkowska, Bydgoszcz 2019;

• Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt, dr M. Rządzka, Wrocław 2019;

• Kurs instruktorski Masażu Shantala Body Touch, Polska Szkoła Masażu Shantala, Poznań 2017;

• Neurofizjologiczne aspekty usprawniania dzieci – aspekt logopedyczny, mgr Ilona Brzozowska – Misiewicz, Wrocław 2017;

 

MOJE PUBLIKACJE

1. Drgas A. Społeczne aspekty rytualnego obrzezania kobiet w Afryce. [w:] Od prehistorii do współczesności. Rożne spojrzenia na medycynę i zdrowie człowieka, red: Gołąb H., Dąbrowska M., Kępa M., Zakład Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

2. Drgas A. The importance of father’s presence during delivery. [w]: Male Heath. Contemoprary Issues, red: Domaradzki J., Hędzelek D., Musielak M., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009.

3. Tokarz A., Ratajczak - Foterek A., Rydlewska A. Motywacje osób stosujących metody rozpoznawania płodności. POŁOŻNA. NAUKA I PRAKTYKA 2 / 2010.

4. Tokarz A., Jurczyk M., Opala T. Ocena wpływu aktywności zawodowej u ciężarnych w etiopatogenezie porodu przedwczesnego. POLSKI PRZEGLĄD NAUK O ZDROWIU 4 / 2011.

5. Tokarz A. Skrócone wędzidełko języka a przebieg karmienia naturalnego u niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia. POŁOŻNA. NAUKA I PRAKTYKA 3/2022.