+48 603 635118 | PON - PT  8:00 - 18:00

Skala Oceny Zachowań Noworodka (Neonatal Behavioural Assessment Scale – NBAS), została stworzona przez T. Berry'ego  Brazeltona i jego współpracowników w  Children's Hospital w Bostonie w 1973 roku.

NBAS  to usystematyzowana obserwacja noworodka/ niemowlęcia, której celem jest ukazanie indywidualnej charakterystyki zachowań dziecka.  Skala NBAS pozwala lepiej zrozumieć umiejętności noworodka/ niemowlęcia w komunikowaniu się z otoczeniem, jego wzorce zachowań i indywidualne cechy temperamentu. Badanie NBAS ma na celu uwrażliwienie rodziców / opiekunów na specyficzne zachowania dziecka oraz przesyłane przez malucha komunikaty.

Skala NBAS określa indywidualny repertuar zachowań dziecka  oraz stopień przystosowania się noworodka do nowego środowiska życia.

Badanie możliwe jest u noworodków od urodzenia (wcześniaki od 35 tygodnia ciąży)  do końca 2 miesiąca życia.

 Badanie skalą NBAS szczególnie polecane jest dla:

· wcześniaków,
· noworodków / niemowląt z problemami zdrowotnymi, hospitalizowanych,
· dzieci, które doświadczyły trudności zdrowotnych w okresie okołoporodowym (np. komplikacje porodowe, tzw. „trudne porody”, zaburzenia adaptacyjne),
· noworodków/ niemowląt z problemami w zakresie autoregulacji (np. samouspokajania się), nadmiernie płaczliwych, drażliwych i niespokojnych,
· rodziców, którzy doświadczają trudności w opiece nad wysoce wrażliwym dzieckiem,
· rodziców, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć własne dziecko.

 Obserwacje prowadzone podczas badania dotyczą następujących obszarów funkcjonowania organizmu: 

· układu autonomicznego,
· układu ruchowego,
· systemu organizacji i regulacji stanów aktywności,
· systemu interakcji społecznych.

Podczas badania skalą NBAS niektóre reakcje noworodka są wywołane (badanie odruchów), inne jedynie obserwowane. Dziecko obserwowane jest w stanie snu, czuwania i płaczu. Badanie nie jest czynnością diagnostyczną – tzn. nie służy wykrywaniu chorób ani dysfunkcji.

NBAS służy obserwacji stopnia adaptacji dziecka do otoczenia, jego indywidualnych systemów ochrony snu, reakcji na bodźce, percepcji bodźców wzrokowych i słuchowych.

Dzięki badaniu można poznać mocne strony dziecka oraz zidentyfikować te obszary, które sprawiają trudności. Wszystko po to, wypracować optymalny sposób opieki na niemowlęciem oraz dostosować swoje zachowania do potrzeb i możliwości dziecka. 

WAŻNE!

Nie ma możliwości łączenia badania NBAS z poradą laktacyjną.

Specyfika badania dziecka wyklucza podejmowanie prób rozwiązywania problemów laktacyjnych oraz interwencji w trudnościach w karmieniu naturalnym.

Takie świadczenie możliwie jest na osobnej wizycie.

Niemniej wiedza wynikająca z badania może wyjaśnić źródło niektórych trudności dziecka w jedzeniu. Zwłaszcza tych, które mają podłoże emocjonalne i behawioralne.


Skala Oceny Zachowań Noworodka (Neonatal Behavioural Assessment Scale – NBAS), została stworzona przez T. Berry'ego  Brazeltona i jego współpracowników w  Children's Hospital w Bostonie w 1973 roku.

NBAS  to usystematyzowana obserwacja noworodka/ niemowlęcia, której celem jest ukazanie indywidualnej charakterystyki zachowań dziecka.  Skala NBAS pozwala lepiej zrozumieć umiejętności noworodka/ niemowlęcia w komunikowaniu się z otoczeniem, jego wzorce zachowań i indywidualne cechy temperamentu. Badanie NBAS ma na celu uwrażliwienie rodziców / opiekunów na specyficzne zachowania dziecka oraz przesyłane przez malucha komunikaty.

Skala NBAS określa indywidualny repertuar zachowań dziecka  oraz stopień przystosowania się noworodka do nowego środowiska życia.

Badanie możliwe jest u noworodków od urodzenia (wcześniaki od 35 tygodnia ciąży)  do końca 2 miesiąca życia.

 Badanie skalą NBAS szczególnie polecane jest dla:

· wcześniaków,
· noworodków / niemowląt z problemami zdrowotnymi, hospitalizowanych,
· dzieci, które doświadczyły trudności zdrowotnych w okresie okołoporodowym (np. komplikacje porodowe, tzw. „trudne porody”, zaburzenia adaptacyjne),
· noworodków/ niemowląt z problemami w zakresie autoregulacji (np. samouspokajania się), nadmiernie płaczliwych, drażliwych i niespokojnych,
· rodziców, którzy doświadczają trudności w opiece nad wysoce wrażliwym dzieckiem,
· rodziców, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć własne dziecko.

 Obserwacje prowadzone podczas badania dotyczą następujących obszarów funkcjonowania organizmu: 

· układu autonomicznego,
· układu ruchowego,
· systemu organizacji i regulacji stanów aktywności,
· systemu interakcji społecznych.

Podczas badania skalą NBAS niektóre reakcje noworodka są wywołane (badanie odruchów), inne jedynie obserwowane. Dziecko obserwowane jest w stanie snu, czuwania i płaczu. Badanie nie jest czynnością diagnostyczną – tzn. nie służy wykrywaniu chorób ani dysfunkcji.

NBAS służy obserwacji stopnia adaptacji dziecka do otoczenia, jego indywidualnych systemów ochrony snu, reakcji na bodźce, percepcji bodźców wzrokowych i słuchowych.

Dzięki badaniu można poznać mocne strony dziecka oraz zidentyfikować te obszary, które sprawiają trudności. Wszystko po to, wypracować optymalny sposób opieki na niemowlęciem oraz dostosować swoje zachowania do potrzeb i możliwości dziecka. 

WAŻNE!

Nie ma możliwości łączenia badania NBAS z poradą laktacyjną.

Specyfika badania dziecka wyklucza podejmowanie prób rozwiązywania problemów laktacyjnych oraz interwencji w trudnościach w karmieniu naturalnym.

Takie świadczenie możliwie jest na osobnej wizycie.

Niemniej wiedza wynikająca z badania może wyjaśnić źródło niektórych trudności dziecka w jedzeniu. Zwłaszcza tych, które mają podłoże emocjonalne i behawioralne.

Jak wygląda badanie NBAS ?

  1. Badanie trwa ok. 60 minut. Podczas całej sesji rodzice obserwują wszystkie elementy badania. Spotkanie rozpoczynamy krótką rozmową – wywiadem, podczas której staram się dowiedzieć najistotniejszych informacji na temat dziecka.
  2. Następnie rozpocznę obserwację dziecka w serii sytuacji, aby zobaczyć, jak radzi sobie ono z różnorodną stymulacją (wzrokową, słuchową, wzrokowo – słuchową), jakie bodźce preferuje, jak radzi sobie ze stresem, jak chroni sen.  Kulminacyjnym punktem badania jest badanie interakcji społecznych.
  3. Podczas pełnego badania wykonuje się  28 prób behawioralnych oraz 18 pozycji odruchowych.
  4. Badanie jest niebolesne i nieinwazyjne. Jednakże jednym z celów badania jest obserwacja tego, jak dziecko rodzi sobie ze stresem. Z tego powodu płacz dziecka oraz jego reakcje na próby uspokojenia oraz samouspokojenia będą obserwowane.
  5. Po sesji otrzymują Państwo ustną informację dotyczącą mocnych stron dziecka i trudności. Jest możliwość otrzymania informacji w formie pisemnej.  

Jak przygotować się do badania NBAS?

  1. Badanie powinno się rozpocząć obserwacją dziecka podczas snu, więc jeżeli dziecko ma swoje pory drzemek w ciągu dnia, to proszę poinformować o tym podczas rejestracji. Umożliwi to wybranie najlepszego czasu na badanie.
  2.  Bardzo istotnym jest, aby dziecko było nakarmione przed badaniem. Optymalnie, sesja powinna się rozpocząć w połowie czasu pomiędzy karmieniami.
  3. Badanie nie powinno być przeprowadzone w dniu, w którym dziecko może doświadczać potencjalnych trudów tzn. dzień wizyt lekarskich i badań profilaktycznych, szczepienia oraz konsultacje specjalistyczne (np. fizjoterapia). 

Gdzie odbywa się badanie oraz jak jest jego cena?

Porady odbywają się w gabinecie w Zielonej Górze (zakładka  KONTAKT).

Koszt konsultacji: 150 zł / 60 minut.